اجاره داربست

اجاره داربست

بسياري از شركت ها و پيمان كاران براي ساخت و ساز و يا تعمير ساختمان از شركت هايي كهداربستاجاره مي دهند كه هم از نظر هزينه ازخريد داربستاقتصادي تر است و هم نگهداري آن منجر به اشغال مكاني جداگانه برايداربستنيست.كليه قسمت هايداربستمانند اجزاي نگهدارنده، اتصالات، تكيه گاه در طي يك قرار داد بين پيمانكار و كارفرما بر اساس يك سري قانون و قوانين بسته مي شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط داربست | ۱۶ دى ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۵:۴۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

داربست

داربست

داربستيك نوع سازه فلزي ويا آهني محسوب مي شود كه براي دسترسي داشتن به نقاطي از ساختمان كه مشكل مي باشد ،به صورت يك تكيه گاه به كار مي رود.ازداربستبراي رنگ كردننماي ساختمان، تعمير ساختمان ، ساخت و ساز ساختمان استفاده مي شود.

خريد و فروش و نصب انواع داربست,اجرا داربست,اجاره داربست,لوله داربست,شركت داربست ساختمان,مصالح ساختماني

ادامه مطلب
نوشته شده توسط داربست | ۱۶ دى ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۵:۱۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |